Rart

Màu sắc

Màu sắc
Màu sắc với cảnh sắc trong hội họa
23-02-2024

Màu sắc với cảnh sắc Cảnh sắc là gì? Màu sắc với cảnh sắc trong hội họa có mối liên kết nào? Chúng góp phần gì trong biểu cảm nghệ thuật? Hãy tham khảo bài viết này để hiểu thêm. 1. Đặt vấn đề. Cảnh sắc là những yếu tố môi trường tác động lên...

Xem chi tiết
Ánh sáng tác động với màu sắc
20-01-2024

Ánh sáng tác động tới màu sắc như thế nào? Không có ánh sáng thì không có màu sắc. Ánh sáng người thầy dẫn dắt nghệ thuật hình ảnh – The R’art School 1. Đặt vấn đề. Ánh sáng đóng vai trò quan trọng và không thể phủ nhận ở nhiều khía cạnh của cuộc sống...

Xem chi tiết
contact me on zalo