Rart

Đất sét truyền thống

Đất sét truyền thống
Workshop gốm theo chủ đề
Phí tham gia: trẻ em 8-15 tuổi : 300,000 vnd/vé - người lớn :350,000 vnd/vé (đã bao gồm nguyên liệu, dụng cụ, nung, chưa bao gồm phí vận chuyển)

Không chỉ là một món quà, khoảnh khắc cùng nhau làm gốm cũng là 1 trải nghiệm đầy thú vị và ý nghĩa! Phí tham gia người lớn :350,000 vnd/vé Phí tham gia: trẻ em 8-15 tuổi : 300,000 vnd/vé (đã bao gồm nguyên liệu, dụng cụ, nung, chưa bao gồm phí vận chuyển) Tự...

Đăng ký tham gia
Workshop gốm ngày lễ
Phí tham gia: trẻ em 8-15 tuổi : 300,000 vnd/vé - người lớn :350,000 vnd/vé (đã bao gồm nguyên liệu, dụng cụ, nung, chưa bao gồm phí vận chuyển)

Không chỉ là một món quà, khoảnh khắc cùng nhau làm gốm cũng là 1 trải nghiệm đầy thú vị và ý nghĩa!

Đăng ký tham gia
Workshop gốm mỗi ngày
Phí tham gia: trẻ em 8-15 tuổi : 300,000 vnd/vé - người lớn :350,000 vnd/vé (đã bao gồm nguyên liệu, dụng cụ, nung, chưa bao gồm phí vận chuyển)

Không chỉ là một món quà, khoảnh khắc cùng nhau làm gốm cũng là 1 trải nghiệm đầy thú vị và ý nghĩa! Phí tham gia người lớn :350,000 vnd/vé Phí tham gia: trẻ em 8-15 tuổi : 300,000 vnd/vé (đã bao gồm nguyên liệu, dụng cụ, nung, chưa bao gồm phí vận chuyển) Tự...

Đăng ký tham gia
contact me on zalo