Với tiêu chí “Lấy học viên làm trung tâm”, mỗi khóa học đều được phân tích kỹ lưỡng từ vấn đề giáo dục xã hội đến chuyên ngành hội họa. Sau đó, hình thành bộ giải pháp giáo dục ưu việt, linh hoạt nhằm tiếp cận phù hợp với trình độ, tâm lý, lứa tuổi của từng học viên.

Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng giáo dục theo lộ trình vạch ra. Giảng viên luôn được đào tạo và khuyến khích nghiên cứu học hỏi nhằm cải thiện chất lượng giáo dục.

Nói không với những cách thức “chạy theo” xu hướng thực hành nhưng thiếu tính xây dựng từ nền tảng kiến thức.

Luôn lắng nghe, phản hồi ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của học viên và phụ huynh nhằm cải thiện chất lượng và môi trường giáo dục ngày một tốt hơn.

Học viên tại The R’Art sẽ nhận được gì?

Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo cùng với khả năng thích nghi và tự học.

Nâng cao chỉ số EQ – “chỉ số của những nhà lãnh đạo tuyệt vời”.

Đảm bảo học viên của R’art là những người am tường về hội họa và tràn đầy mỹ cảm nhân văn.