The R'art School KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN CÁC LỚP LUYỆN THI KHỐI V dành cho các Bạn chuẩn bị luyện thi vào các trường ĐH Mỹ Thuật , ĐH Kiến Trúc...

The R’art School KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN CÁC LỚP LUYỆN THI dành cho các Bạn chuẩn bị luyện thi vào các trường ĐH Mỹ Thuật , ĐH Kiến Trúc…

ĐAM MÊ ! Cần được nuôi dưỡng và tu luyện mỗi ngày. The R’art bổ sung những bài học luyện thi từ CĂN BẢN đến NÂNG CAO trang bị đầy đủ kiến thức để các bạn chọn thi các khối H & V…ĐH Mỹ Thuật, ĐH Kiến Trúc…

HÌNH HOẠ : Các bài học đi sâu vào đường nét, hình khối, vạt mảng, đổ bóng về các khối căn bản, đầu tượng, mẫu chân dung thật. Những bài học về tỷ lệ và giải phẫu cơ thể học.

TRANG TRÍ : Các bài luyện vẽ trang trí từ CĂN BẢN đến NÂNG CAO chất liệu màu bột, màu nước và các bài luyện thi trang trí về mỹ thuật ứng dụng.

Bài viết liên quan

  • Khối H
    Độ tuổi: từ 16 tuổi trở lên
    Học phí: 1.200.000 đ/ 8 buổi (chưa bao gồm họa cụ)