Rart

Blog

Blog
Ánh sáng tác động với màu sắc
20-01-2024

Ánh sáng tác động tới màu sắc như thế nào? Không có ánh sáng thì không có màu sắc. Ánh sáng người thầy dẫn dắt nghệ thuật hình ảnh – The R’art School 1. Đặt vấn đề. Ánh sáng đóng vai trò quan trọng và không thể phủ nhận ở nhiều khía cạnh của cuộc sống...

Xem chi tiết
contact me on zalo