Rart

Tắc kè hoa

Tắc kè hoa

MÀU CỤC BỘ – MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG HỘI HỌA. Bên cạnh hòa sắc, bố cục, ánh sáng, mảng hình thì màu cục bộ là bước chân đầu tiên của mỗi nghệ sĩ…

Ánh sáng màu – Sân khấu của nghệ thuật hội họa!
28-02-2024

Ánh sáng màu – Sân khấu của nghệ thuật hội họa! Chào mọi người, lại là Ngư đây~ Ánh sáng màu hẳn không còn xa lạ với bạn đọc nhỉ? Ánh sáng màu trong hội họa đơn giản là ánh sáng khác với ánh sáng trắng. Chúng sẽ khiến Màu cục bộ thay đổi về...

Xem chi tiết
contact me on zalo