Rart

Tắc kè hoa

Tắc kè hoa

MÀU CỤC BỘ – MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG HỘI HỌA. Bên cạnh hòa sắc, bố cục, ánh sáng, mảng hình thì màu cục bộ là bước chân đầu tiên của mỗi nghệ sĩ…

5 bước khiến bạn hiểu hơn về hòa sắc trong hội họa
03-04-2024

Kết thân với màu sắc và ánh sáng  – chính là bước đầu tiên để hiểu về hòa sắc trong hội họa. Chào mọi người, là Ngư đây~ Hòa sắc là một chủ đề hấp dẫn, nó gắn liền với Ngư từ hồi chập chững bước vào con đường nghệ thuật này. Từ khi còn...

Xem chi tiết
contact me on zalo